Intersystem » Temel İş Gücü Politikamız

İntersistem Bahçe Mobilyaları

Temel İş Gücü Politikamız

Temel İş Gücü Politikamız

İNTERSİSTEM’in çalışanlarına karşı sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği temel işgücü politikası aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

  • Kurumumuz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalarak 18 yaşın altında işçi çalıştırmaz.
  • Kurumumuzda her türlü zorunlu ve güç kullanarak çalıştırma yasaktır. Kurumumuzda istihdam koşulları gönüllülük esasına dayanır ve ceza tehdidi olmaksızın çalışanın rızası alınarak istihdam edilir.
  • Kurumumuzda istihdam ve meslekte ayrımcılık yapılması yasaktır. Kurumumuz ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, dil, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş, göçmen çalışan veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değeri, ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıdır.
  • Kurumumuz, çalışanların örgütlenme özgürlüğüne ve etkin toplu pazarlık hakkına saygı duyar. Sendikalaşma ve toplu çalışma hakkını kullanan çalışanlar üzerinde hiçbir şekilde baskı kurmaz.

 

Intersystem & Temel İş Gücü Politikamız

Intersystem & Temel İş Gücü Politikamız

İletişim

7004 - 6 Sokak No:1 Pınarbaşı - İZMİR Telefon: +90 (232) 436 28 70 - 75 Telefon: +90 (232) 436 28 26 Mail: info@intersystem.com.tr